Benedictus

BenedictRond 540 na Christus schreef Benedictus van Nursia een regel voor zijn kloosterorde; de Benedictijnen. Hierin geeft hij richtlijnen voor een eenvoudig en vervuld samenleven. Verantwoording nemen voor je werk, met aandacht doen wat je te doen hebt, gehoor geven aan wat een situatie en mensen van je vragen. Benedictus geloofde niet in diepe spirituele inzichten of vurige mystiek. Zijn Regel komt er eigenlijk op neer: vóór de verlichting: hout hakken en water putten, ná de verlichting: hout hakken en water putten. Het gaat erom hetzelfde ánders te doen.